Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub prowadzący inwestycje na terenie województwa śląskiego; prowadzący działalność gospodarczą min. 6 miesięcy;

• Max kwota: kwota jednostkowego poręczenia nie może być wyższa niż 800.000,00 zł. (max 50% kwoty kredytu/pożyczki). W przypadku poręczenia udzielanego za zobowiązania jednego przedsiębiorcy wraz z innym funduszem poręczeniowym, łączna wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki;

• Okres poręczenia: max do 5 lat (okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za cały okres obowiązywania poręczenia, płatna z góry; od 0,2% kwoty poręczenia (obliczana w stosunku rocznym);

• Zabezpieczenie: weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z porozumieniem wekslowym oraz ewentualne dodatkowe zabezpieczenia.