Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 1.000.000 zł i 50% kwoty kredytu/pożyczki, kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max 60 miesięcy (okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy) Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres kredytu/pożyczki, wydłużony o 6 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 126 miesięcy;
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna po podpisaniu umowy poręczenia – od 1,2% w zależności od okresu poręczenia; prowizja za poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – RPOWSL od 0,2% kwoty poręczenia;
  • Dokumenty wymagane przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w zdecydowanej większości pokrywają się z dokumentami, jakie zostały złożone w Instytucji Finansowej, w której Przedsiębiorca stara się o kredyt. Dokumenty zostają przekazane przez Instytucję Finansową wraz z podpisanym przez Przedsiębiorcę wnioskiem o udzielenie poręczenia;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu/pożyczki w Banku lub Funduszu;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku kompletu wymaganych dokumentów;