Jeśli chcesz zabezpieczyć spłatę zaciągniętego kredytu w przypadku utraty pracy lub zdrowia, ubezpieczyć dom (również w budowie) od zdarzeń losowych oraz kradzieży, skorzystaj z naszej oferty ubezpieczeń.