Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego i trzebnickiego;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 750.000 zł i 70% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu; maksymalna kwota poręczenia udzielanego w ramach konsorcjum z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., wynosi 1.000.000,00 zł lub do 80% wartości kredytu;
  • Okres poręczenia: max do 5 lat (okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa pobierana od kwoty przyznanego poręczenia w wysokości – od 0,5% (PROWIZJA ZA UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE WYNOSI JEDYNIE OD 0,1% DO 0,5% WARTOŚCI PORĘCZENIA I NIE POSIADA KWOTY MINIMALNEJ), PROWIZJA POBIERANA JEST JEDNORAZOWO OD KWOTY PORĘCZENIA I W KAŻDYM Z POWYŻSZYCH PRZYPADKÓW NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 230 ZŁ Z WYŁĄCZENIEM PORĘCZEŃ OBJĘTYCH POMOCĄ DE MINIMIS W RAMACH PROJEKTU JEREMIE;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia za pośrednictwem Instytucji Finansującej lub bezpośrednio w siedzibie Funduszu;
  • Wniosek o przyznanie poręczenia jest rozpatrywany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, natomiast wniosek zakwalifikowany do inicjatywy JEREMIE (w procedurze uproszczonej) rozpatrywany jest w ciągu 24 godzin;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;