INFORMACJA

SGB-Bank S.A. niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności

Lp.
PEŁNA NAZWA PODMIOTU ADRES SIEDZIBY PODMIOTU REGON KRS
1. Asseco Poland S.A. 35-322 Rzeszów
ul. Olchowa 14
010334578 0000033391
2. AMG.net S.A. 90-554 Łódź
ul. Łąkowa 29
472311496 0000013369
3. Bejur Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól
ul. Szkolna 14
970686800 0000250531
4. First Data Polska S.A. (Polcard S.A.) 00-807 Warszawa
Al. Jerozolimskie 92
012873434 0000061293
5. Poczta Polska S.A. 60-943 Poznań
ul. Głogowska 17
010684960 0000334972
6. Archiw- Clean s.c Alina Szarafińska i Ewa Ciechanowicz 85-435 Bydgoszcz
ul. Delfinowa 3
340557334  
7. KKS Lech Poznań S.A. 60-320 Poznań
ul. Bułgarska 5/7
634359262 0000116034
8. SGB CDR Investment Sp. z o.o. 01-747 Warszawa
ul. Elbląska 15/17
141805042 0000328054
9. TAG Systems Sp. z o.o. 03-236 Warszawa
ul. Annopol 4A/BUD.F
142652592 0000368920
10.
 
SOLID MCG 02-676 Warszawa
ul.Postępu 17
356332522 0000037255
11.
 
IT Card S.A. 02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 139
200090698 0000262496
12. Trevica S.A. 00-674 Warszawa
ul. Sobieskiego 104
 
141563567 0000316035