Korzyści:

  • Minimalna kwota lokaty już 1000 PLN
  • Zmienne oprocentowanie – możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków
  • Możliwość wyboru okresu lokaty – 2, 5, 10 lat
  • Możliwość wcześniejszego rozwiązania lokaty
  • Elastyczna długość okresu naliczania odsetek – miesięcznie, kwartalnie lub rocznie
  • Wysokość oprocentowania zależna od zadeklarowanego okresu naliczania odsetek
  • Nieograniczony dostęp do odsetek – przechowywane na oddzielnym rachunku
  • Możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku