Korzyści:

  • Minimalna kwota lokaty – 1000 PLN
  • Okres lokaty – 10 lat
  • Możliwość wyboru okresu wypłaty odsetek – miesięcznie bądź kwartalnie
  • Nieograniczony dostęp do odsetek – przechowywane na oddzielnym rachunku
  • Oprocentowanie zmienne – możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków
  • Wysokość oprocentowania zależna od zadeklarowanego okresu wypłaty odsetek
  • Po roku od założenia lokaty – wycofanie środków bez utraty należnych odsetek
  • Produkt dostępny także dla osoby małoletniej oraz klientów instytucjonalnych