Korzyści:

  • Dowolna forma wpłat i wypłat – gotówką lub bezgotówkowo
  • Swoboda dysponowania środkami
  • Możliwość przekazania środków na terminową lokatę oszczędnościową
  • Dostęp do usług dodatkowych – zlecenia stałe, polecenia zapłaty
  • Kwartalna kapitalizacja odsetek
  • Możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku