Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i SGB-Bank S.A. pragną wspomóc Państwa w procesie pozyskiwania środków unijnych oferując profesjonalne doradztwo. W Punkcie Doradztwa Unijnego SGB dowiecie się Państwo jakie środki i w jaki sposób można uzyskać w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Punkty Doradztwa Unijnego SGB oferują:

  • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i podaniem danych adresowych Agencji Płatniczej, czyli co można uzyskać, jak, gdzie i kiedy,
  • doradztwo w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego,
  • sprawdzenie merytoryczne wniosku o środki pomocowe.