• Możliwość skorzystania z limitu kredytowego przez okres 36-ciu miesięcy
  • Proste finansowanie działalności gospodarczej
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Ograniczone formalności
  • Stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu
  • Łatwość w obsłudze – spłaty kredytu dokonują się automatycznie z wpływów na Rachunek, pomniejszając saldo zadłużenia i jednocześnie powodując możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego
  • Odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
  • Prosty sposób na utrzymanie płynności finansowej
  • Proste i niekosztowne formy zabezpieczenia, bez zabezpieczeń rzeczowych
  • Brak prowizji za gotowość