BGK oferuje, za pośrednictwem SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych, dwa produkty dla przedsiębiorców:

  1. Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w trybie indywidualnym.
  2. Portfelową Linię Poręczeniową.