Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego;
  • Fundusz może udzielać poręczeń wyłącznie wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 650.000 zł i 60% kwoty kredytu/pożyczki (1.100.000,00 zł oraz 80% wartości kredytu dla poręczeń udzielanych wspólnie przez PFPK Sp. z o.o i SFPK Sp. z o.o.); kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max do 5 lat (okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna po podpisaniu umowy poręczenia – od 0,5% w zależności od okresu poręczenia; w ramach inicjatywy JEREMIE – prowizja jednorazowa za cały okres poręczenia – 0,5% kwoty poręczenia;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia za pośrednictwem Instytucji Finansującej;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku powiadomienia o warunkowej decyzji kredytowej wraz z kompletem dokumentów;