Cechy Produktu:

 • poręczenie dla nowoudzielonych kredytów na cele :
  • inwestycyjne – maksymalnie 10 lat
  • bieżącego finansowania – maksymalnie 3 lata
 • od 100 tys. zł do 3,5 mln zł,
 • maksymalnie do 60% kwoty kredytu,
 • stawka opłaty prowizyjnej wynosi rocznie:
  • 1,6% – jeśli marża kredytowa jest nie większa niż 4,0%
  • 2,0% – jeśli marża kredytowa jest większa niż 4,0%

Korzyści dla kredytobiorców:

 • dostęp do kredytowania pomimo krótkiej historii kredytowej,
 • atrakcyjne zabezpieczenie – weksel, co stwarza większą elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem przez kredytobiorcę,
 • możliwość uzyskania zabezpieczenia kredytów na inwestycje, ale także na finansowanie obrotu, w tym kredytu w rachunku bieżącym,
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o poręczenie,
 • minimum biurokracji dla uzyskania poręczenia BGK – pośrednictwo Banku kredytującego,