Obecnie trwają prace związane z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącej wprowadzenia nowego produktu dla MŚP – Portfelowej Linii Gwarancyjnej. Prosimy o ponowne odwiedziny. Dziękujemy za zainteresowanie!