Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę i prowadzący działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 1.000.000 zł i 70% kwoty kredytu/pożyczki, kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max 60 miesięcy (okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące);
  • podjęcie decyzji o udzieleniu poręczenia w ciągu maks. 14 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wniosku wraz z pełną dokumentacją;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu/pożyczki w Banku lub Funduszu;