• Możliwość zwiększenia dostępności kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • Udzielany jako forma zabezpieczenia kredytu
  • Przeznaczony dla przedsiębiorców posiadających zdolność do spłaty kredytu, ale niewystarczające zabezpieczenie
  • Udostępnione przedsiębiorcą prowadzących działalność na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców
  • Przedmiotem poręczenia udzielonego przez Spółkę może być część kredytu/pożyczki nie wyższa niż 70% kwoty kredytu i nie więcej niż 500 tys. zł
  • Minimalna kwota poręczenia wynosi 10 tys. zł