Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i brakuje Ci zabezpieczenia kredytu na rozwój działalności gospodarczej, zachęcamy do skorzystania z poręczeń i gwarancji oferowanych przez Fundusze Poręczeniowe lub Bank Gospodarstwa Krajowego.