Misją BGK jest sprawna i efektywna realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku.

  • Podstawowym celem działalności poręczeniowej BGK w ramach realizacji Programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” jest zwiększenie dostępności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń/gwarancji przez BGK.
  • Założenia programu zostały sformułowane dla potrzeb gospodarki będącej w fazie spowolnienia. Pomimo dobrej kondycji polskiego sektora bankowego musi on w takich warunkach szczególnie zadbać o jakość posiadanego portfela kredytowego.