Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;
  • Rodzaje poręczanych kredytów: kredyt obrotowy i inwestycyjny;
  • Cel: Fundusz jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki. Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 600.000 zł (350.000 zł w ramach inicjatywy JEREMIE) i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max do 8 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 30 dni) – w ramach inicjatywy JEREMIE max 5 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 0,6%; w ramach inicjatywy JEREMIE – prowizja 0,0%; opłata za rozpatrzenie wniosku o poręczenie – 90 zł;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku powiadomienia o warunkowej decyzji kredytowej wraz z kompletem dokumentów;