Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;

• Max kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 600.000 zł (200,000 w ramach inicjatywy JEREMIE) i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;

• Okres poręczenia: max do 8 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 30 dni);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od minimum 0,6%; w ramach inicjatywy JEREMIE – prowizja 0,0%, ponoszona jedynie opłata za rozpatrzenie wniosku o poręczenie – 90 zł;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.