Nazwa Strona internetowa Logo
Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Portal Innowacji www.pi.gov.pl

 PARP.JPG

pi.gov.pl.JPG

Ministerstwem Gospodarki. Baza Wiedzy o nowych technologiach http://innowacje.gov.pl/  Ministerstwo_gospodarki.JPG
Eureka Technology Park Sp. z o.o. http://www.eureka-tp.pl/  EUREKA.JPG
Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Warszawskiej. Strona w przebudowie  CTTiRP.JPG
Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych http://icimb.pl/  Instytut_ceramiki_i_materialow.JPG
Ośrodek Badawczy Rozwoju Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA. http://www.cebea.com.pl/  Krakow_CEBEA.JPG
CASE Doradcy Sp. z o.o. http://www.case-doradcy.com.pl/  CASE.JPG
Elbląski Park Technologiczny http://www.ept.umelblag.pl/  EPT.JPG
Fundacja Nanonet http://www.nanonet.pl  Nanonet.JPG
Polska Platforma Nanotechnologii http://www.ppnano.nanonet.pl/  Polska Platforma Nanotechnologii PPNANO
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP http://www.piap.pl/

 PIAP.JPG

PIAP_Scientech.JPG

 

Fundacja ProRegio http://www.proregio.org.pl  Proregio.JPG
KIGNET Innowacje – Krajowa Izba Gospodarcza www.kig.pl www.kignet.pl  Krajowa_Izba_Gospodarcza.JPG
Śląski Klaster NANO   Śląski Klaster NANO