• Pakiety obejmują ubezpieczenia:

– AGRO-CASCO
– maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych
– od następstw nieszczęśliwych wypadków
– ochronę prawną

  • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
  • Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia na kolejny rok
  • Szybka wypłata odszkodowań