W skład obu pakietów wchodzą następujące ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie AGRO-CASCO

ubezpieczenie obejmuje wskazane w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia maszyny rolnicze (sprzęt) stanowiące własność Ubezpieczonego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego w postaci m.in. kombajnów rolniczych, sieczkarni polowych, ciągników rolniczych, ładowarek wykorzystywanych w rolnictwie

  • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych

przedmiotem ubezpieczenia może być wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego w postaci maszyn, urządzeń oraz wyposażenia

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • ubezpieczenie Ochrony prawnej

ochrona ubezpieczeniowa przysługuje w przypadku zmiany sytuacji prawnej Ubezpieczonego

Korzyści

  • elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
  • automatyczne przedłużenie ubezpieczenia na kolejny rok
  • szybka wypłata odszkodowań

Produkty powiązane

  • rachunek depozytowy
  • rachunek kredytowy