Pracownia Doboru Tworzyw i Badań Własności Materiałów działa w strukturach OBR Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA (Instytut Badawczy)w Krakowie. Do jej zadań należy pozyskanie zamówień z przemysłu, organizacja kooperacji w ramach realizowanych prac, realizacja powierzonych przez klientów prac badawczych i ekspertyz, serwisowanie posiadanych urządzeń pomiarowych oraz windykacja należności z tytułu wykonanych prac.
Pracownia specjalizowała się w dwóch zagadnieniach:

  • stosowaniu materiałów kompozytowych metalo-węglografitowych w uszczelnieniach i układach łożyskujących urządzeń przemysłowych;
  • badaniach mechanicznych, głównie niszczących materiałów i połączeń spawanych stosowanych w konstrukcjach i instalacjach przemysłowych.

Z uwagi m.in. na uciążliwość dla otoczenia problematyka materiałów kompozytowych metalo-węglografitowych została zlikwidowana w roku 2008 i od tego czasu Pracownia, obecnie w obsadzie jednoosobowej, zajmuje się wyłącznie problematyką badań mechanicznych.
Pracownia nie jest finansowana w zakresie prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych i wykonuje wyłącznie zadania powierzone przez klientów o charakterze usług badawczych. Przypisanie organizacyjne do szeroko rozumianej branży budowy aparatury chemicznej (petrochemia, gazownictwo, energetyka cieplna, aparatura procesowa, aparatura ciśnieniowa, aparatura kriogeniczna) skutkuje wyspecjalizowaniem się w wykonawstwie badań na które istnieje w tych
dziedzinach zapotrzebowanie. Pracownia jako pierwsza w Polsce uzyskała przed 19-tu laty certyfikat Departamentu Handlu USA, Narodowego Instytutu Norm i Techniki USA na wykonawstwo badań udarności metali wg norm amerykańskich i od tego czasu czynnie propaguje i realizuje badania nie tylko wg norm europejskich, ale również amerykańskich, zwłaszcza norm ASTM i przepisów ASME. Położyła duże zasługi we wprowadzeniu niektórych polskich przedsiębiorstw na rynki oparte o  przepisy ASME. W zakresie wykonywanych badań stale współpracuje z jednostkami notyfikowanymi o globalnym zasięgu, głównie Lloyd’s Register i niemieckie TÜV-y. Większość realizowanych badań dotyczy obsługi kontraktów eksportowych polskich firm z obszaru budownictwa przemysłowego. Oferowane rodzaje badań niszczących, jak już wspomniano zarówno wg norm europejskich jak i amerykańskich skupiają się na mikrostrukturze materiałów, właściwościach wytrzymałościowych zwłaszcza w bardzo niskich i wysokich temperaturach, właściwościach plastycznych, szczególnych rodzajach odporności korozyjnej materiałów podstawowych i ich połączeń spawanych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie badań powszechnie stosowanych materiałów
konstrukcyjnych, stali energetycznych, stali typu duplex, kwasoodpornych stali austenitycznych oraz nadstopów. Posiadamy również doświadczenie w zakresie badań mechanicznych przemysłowych betonów żaroodpornych stosowanych na wymurówki pieców przemysłowych wg standardów ASTM. Aktualnie najczęściej wykonywane zlecenia dotyczą badań niszczących złączy spawanych do kwalifikowania technologii spawania i obejmują próby statycznego rozciągania, zginania, udarności,
badania mikro- i makroskopowe oraz badania rozkładu twardości wg norm europejskich i amerykańskich. Realizujemy także próby rozciągania z wyznaczaniem m.in. umownej granicy plastyczności R 0,2 w niskich (od -60oC) i wysokich (do +650oC) temperaturach, badania udarności od temperatury -196oC, badania odporności na korozję między krystaliczną oraz wrażliwości na wydzielanie fazy sigma. Z powodzeniem podejmujemy się wykonawstwa ekspertyz dotyczących błędów technologicznych i wykonawczych w budowie instalacji przemysłowych. Pracownia nie oferuje sprzedaży konkretnych technologii przemysłowych. Pracownia zapewnia ochronę tajemnicy  przemysłowej swoich kontrahentów.