PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE:

 • materiałów budowlanych
 • szkła i ceramiki
 • wykorzystania odpadów przemysłowych
 • innowacyjnych technologii

AKREDYTOWANE LABORATORIA:

 • Zakład Badań Kontrolnych AB 148
 • Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw AB 721
 • Zakład Cementu AB 864
 • Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej AB 605
 • Zakład Technologii Szkła AB 054

OŚRODEK CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI:

 • certyfikacja zgodności wyrobów
 • certyfikacja zakładowej kontroli produkcji
 • akredytacja AC 086, notyfikacja UE nr 1487
 • normalizacja krajowa i europejska w zakresie cementu oraz wapna

USŁUGI:

 • ocena jakości wyrobów
 • technologie materiałowe
 • badania homologacyjne szyb samochodowych
 • produkcja doświadczalna w skali półtechnicznej
 • ekspertyzy i opinie
 • szkolenia i seminaria

PRODUKTY:

 • materiały do konserwacji zabytków
 • wysokowytrzymałe mieszanki budowlane
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • fryty, szkliwa, pobiałki i angoby
 • emalie szklarskie i środki zdobnicze

 

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
tel. 12 683 79 00, fax: 12 683 79 01
marketing_krakow@icimb.pl, www.icimb.pl