• dostępne w walutach: USD, EUR, GBP
  • oprocentowanie zmienne
  • dowolność form wpłat i wypłat
  • przeznaczenie – gromadzenie dewiz i dokonywanie rozliczeń w walutach
  • możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych
  • nieograniczony dostęp do środków na rachunku

1. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT – EUR

2.DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT – USD

3.DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT – GBP