SGB-Bank S.A. – następca GBW S.A.

„Siłę banku zrzeszającego stanowią silne Banki Spółdzielcze”

Z dniem 15.09.2011 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zmienia swoją nazwę na SGB-Bank S.A. Ta strategiczna decyzja jest konsekwencją poszerzenia się Grupy. GBW S.A. przyłączył Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Uchwały w tej sprawie podjęto podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy – zarówno w przypadku GBW SA, jak i MR Bank za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących.

Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej, dla której dotąd GBW SA był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A. Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca w sumie ponad 200 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad 1 800 placówek w Polsce. SGB Bank SA będzie kontynuował tradycję i zarazem realizował misję oraz strategię wypracowaną przez GBW SA. I pozostaje wsparciem, jako bank zrzeszający, dla całe grupy SGB. W nowej nazwie banku wyeksponowany został spółdzielczy charakter i patronowanie dużej Grupie, która odgrywa znacząca rolę na krajowym rynku finansowym.

Przypomnijmy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski SA powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Te już ponad 20 lat funkcjonowania na rynku były okresem nieustannego dynamicznego rozwoju Banku i całej Grupy. Przedmiotem działania Banku od początku były następujące obszary:

 1. pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie zrzeszonych banków,
 2. uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski SA były Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową. Łącznie 100% kapitału pochodziło z sektora finansowego.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA był pierwszym w Polsce Bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, Bank czerpał wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również wykorzystywał pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących zagranicą.

Wszystkie działania GBW SA jako Banku zrzeszającego ukierunkowane były na wzmacnianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych, pamiętając jednocześnie o tym, że siłą Banku zrzeszającego są silne Banki Spółdzielcze. Celem strategicznym Gospodarczego Banku Wielkopolski SA pozostawało stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowszymi technologiami, konkurencyjnej wobec innych banków, funkcjonującej w oparciu o założenie, iż podstawowym jej ogniwem jest Bank Spółdzielczy. Taka samą rolę będzie odgrywał SGB Bank SA, jako następca GBW SA.

Korzyści dla Banków Spółdzielczych płynące z przynależności do Spółdzielczej Grupy Bankowej to m.in.:
 

 1. bezpieczeństwo ich funkcjonowania,
 2. atrakcyjne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów zgodne z zasadami gospodarki finansowej SGB,
 3. dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu działania banku,
 4. profesjonalny instruktaż i doradztwo dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Banku Spółdzielczego,
 5. dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań technologicznych szczególnie do:
   
 • szerokiej oferty kredytowej w tym do kredytów preferencyjnych z dopłatami,
 • krajowych i międzynarodowych kart płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro),
 • kompleksowej obsługi dewizowej w Banku Spółdzielczym,
 • obsługi emisji obligacji komunalnych.