Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

 

 • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę albo oddział/filię na terenie województwa mazowieckiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • Kwota: (max 70% kwoty kredytu/pożyczki)
  1 000 000 PLN
  w przypadku jednostkowego poręczenia do kredytów obrotowych
  2 000 000 PLN
  w przypadku jednostkowego poręczenia do kredytów inwestycyjnych;
 • Okres poręczenia: max do 5 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);
 • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 1,6%; a w ramach projektu RPO WM – prowizja od 0,5%;
 • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;