• Swobodna forma pomnażania oszczędności
  • Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
  • Lokata na okres 5 lub 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.
  • Pierwsza wpłata już od 50 zł
  • Możliwość dopłacania do lokaty w dowolnym czasie i kwocie już od 5 zł
  • Możliwość zerwania lokaty w każdym czasie, bez utraty odsetek
  • Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejny okres – nie musisz składać dodatkowych dyspozycji
  • Dodatkowo możliwość uzyskania atrakcyjnej pożyczki do wysokości 90% środków zgromadzonych na rachunku KASKADA.