Streszczenie – Nowy rodzaj lekkich, elastycznych, trwałych, łatwych do konserwacji i transportu, wielowarstwowych włókienno-tworzywowych skutecznych materiałów ekranujących, przeznaczonych do wytwarzania lekkich przenośnych ekranów, opończ maskujących oraz specjalnej odzieży ochronnej, chroniących przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości
Opis – Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM) są powszechnie znane i stosowane, jednakże ich dobre zdolności ochronne wynikają z reguły z wysokiej zdolności odbijania PEM, natomiast z reguły nie wykazują zdolności pochłaniania PEM, co w bardzo wielu zastosowaniach stanowi warunek konieczny. Z drugiej strony, materiały ekranujące o wysokiej zdolności pochłaniania PEM charakteryzują się najczęściej znaczną grubością, sztywnością i masą powierzchniową, co uniemożliwia ich zastosowanie np. jako lekkich osłon przenośnych, a także specjalnych rodzajów odzieży ochronnej.

Szczegółowe informacje na stronie http://innowacje.gov.pl