Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; funkcjonujący od co najmniej 6 miesięcy;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 900.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max do 5 lat;
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 0,6%; w ramach inicjatywy JEREMIE – możliwość negocjacji stawek prowizji (o ok. 0,2% niższa niż w tabeli);
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu/pożyczki w Banku lub Funduszu;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku powiadomienia o warunkowej decyzji kredytowej wraz z kompletem dokumentów;