1. Przyjdź do Punktu Doradztwa Unijnego, gdzie dowiesz się z czego możesz sfinansować inwestycję.
  2. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Pomoc w przygotowaniu znajdziesz również tutaj www.faktorzy.com.pl.
  3. Złóż w banku wniosek kredytowy wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów.Nasz doradca udzieli informacji jakie dokumenty będą potrzebne.
  4. Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową zgodną ze wzorcem odpowiednim dla danego działania lub podpisze umowę kredytową.
  5. Promesę kredytową wraz z kompletem uprzednio zebranych dokumentów złóż w odpowiedniej instytucji właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
  6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z odpowiednią instytucją kopię tej umowy przedstaw w banku.
  7. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową, którą dostarczysz odpowiedniej instytucji.
  8. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
  9. Zrealizuj przedsięwzięcie.
  10. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z odpowiedniej instytucji refundację środków i spłacisz kredyt. Jeśli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do warunków umowy.