• Przeznaczony na finansowanie inwestycji i rozwoju małych przedsiębiorstw, oświaty, opieki medycznej i weterynaryjnej, infrastruktury: społeczeństwa informatycznego, wodociągowej i drogowej
  • Inwestycje realizowane na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców
  • Niskie oprocentowanie kredytów
  • Niska prowizja za udzielenie
  • Możliwość karencji w spłacie kredytu
  • Dogodne formy zabezpieczeń