• Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • Jego wysokość określana jest na podstawie obrotów na rachunku lub wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej zabezpieczenie
  • Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
  • Wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
  • Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego
  • Przyznawany jest z zastosowaniem uproszczonej procedury co przyśpiesza jego uzyskanie