Dla Posiadaczy Kont SGB24 oferujemy korzystniejszy od kredytów gotówkowych – nisko oprocentowany

kredyt odnawialny w Koncie

O kredyt w Koncie firmowym SGB24 oraz Koncie firmowym AGRO SGB24 mogą ubiegać się podmioty gospodarcze oraz rolnicy.

Kredyt w Koncie firmowym SGB24, Koncie firmowym AGRO SGB24 udzielany jest w celu wsparcia bieżących potrzeb obrotowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Kredyt obrotowy jest kredytem odnawialnym, co oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.

Kredyt odnawialny udzielany jest na okres do 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest indywidualnie.

Wystarczy złożyć w placówce prowadzącej Konto wniosek o przyznanie kredytu i przedstawić dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej oraz proponowanych zabezpieczeń.