Polska, wstępując do Unii Europejskiej, uzyskała dostęp do środków strukturalnych, które mają przyśpieszyć jej rozwój. Jest to niespotykane na dotychczasową skalę wsparcie finansowe dla polskiej gospodarki. Podobnie jak w przypadku programów przedakcesyjnych środki Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje wypłacane są najczęściej na zasadzie refundacji, czyli w pierwszej kolejności inwestycja musi być wykonana i dopiero wtedy można otrzymać zwrot części nakładów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Spółdzielcza Grupa Bankowa przygotowała „Kredyt unijny SGB”, który jest produktem pozwalającym sfinansować przedsięwzięcie realizowane w ramach programów unijnych, zarówno w części podlegającej dotacji, jak i w pozostałej. Wspólnie z naszymi klientami pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać całość przyznanych Polsce środków.

Na jakie inwestycje przeznaczony jest „Kredyt unijny SGB”?
„Kredyt unijny SGB” przeznaczony jest na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Może finansować projekt zarówno w części pomostowej, tj. podlegającej zwrotowi z dotacji, jak i pozostałej części projektu.

Kto może się starać o „Kredyt unijny SGB”?
O kredyt na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych mogą ubiegać się:

  • rolnicy,
  • rybacy,
  • przetwórcy,
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • inni beneficjenci środków unijnych.

Na jakich warunkach udzielany jest „Kredyt unijny SGB”?
„Kredyt unijny SGB”, pomimo iż jest to kredyt komercyjny, udzielany jest na warunkach preferencyjnych a mianowicie:

  • korzystnego oprocentowania, opłat i prowizji ustalanych na warunkach dla najlepszych klientów banku,
  • finansowania przedsięwzięcia nawet w 100%,
  • możliwości karencji w spłacie kapitału,
  • indywidualnego terminarza spłaty kredytu dostosowanego do możliwości i potrzeb klientów.