• Kredyt refinansowany przez KfW z Frankfurtu nad Menem oraz Bank Rozwoju Rady Europy z Paryża przy zaangażowaniu dotacji z Unii Europejskiej
  • Przeznaczony na finansowanie długoterminowych inwestycji w środki trwałe związanych z budową, modernizacją lub odnawianiem małej infrastruktury komunalnej
  • Możliwość uzyskania kredytu do wysokości 5 milionów euro
  • Kredytu może pokrywać do 100% kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją
  • Okres kredytowania do 28 lutego 2017 r.
  • Możliwość skorzystania z trzyletniej karencji w spłacie kapitału