• Udzielany w formie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego
  • Udzielany w walutach: PLN, EUR, USD
  • Indywidualne ustalane zasady spłaty kredytu oraz odsetek
  • Atrakcyjne oprocentowanie według stopy stałej lub zmiennej
  • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • Szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń