• finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejącej działanosci gospodarczej oraz nowej działaności (finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych), a także finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (niezbędne do uruchomienia dziełaności i będące nastepstwem podjętej inwestycji)
  • niski wymagany wkład własny
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału