• Umożliwia zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozów, nasion, zwierząt, paliwa, itp.)
  • Maksymalna kwota kredytu to równowartość 1.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych
  • Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach
  • Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów