Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 207 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Nasze atuty to rozbudowana sieć ponad 1.800 placówek oraz elektroniczne kanały dostępu. Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 3.000 bezprowizyjnych bankomatów.

 

Obsługa infolinii 0 801 315 703

 

Pomoc doradcza – Dla kogo
Świadczymy usługi związane z kompleksową obsługą w zakresie ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, w tym o środki Unii Europejskiej dla:

 1. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. jednostek samorządu terytorialnego,
 3. rolników

Zakres udzielanych informacji

 1. Analiza sytuacji, czyli odpowiedź na pytanie czy Twój pomysł ma szansę na dotację i pod jakimi warunkami,
 2. wskazanie z jakich źródeł możesz otrzymać dofinansowanie (jeżeli odpowiedź na wyżej postawione pytanie brzmi: tak),
 3. przedstawienie podstawowych zasad przy ubieganiu się o wsparcie,
 4. dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
 5. informację o projektach realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (np. kursy, szkolenia, w których można uczestniczyć).

Ponadto informowanie:

 1. o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu;
 2. o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych,
 3. o wymogach formalnych wniosków w tym uwzględniania prawidłowej wizualizacji;
 4. wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu;
 5. na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.