Spółdzielcza Grupa Bankowa jest przygotowana do stawienia czoła ogromnemu wyzwaniu jakim jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej i wykorzystanie środków pomocowych. W bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej klient może otrzymać środki na dofinansowanie inwestycji „Kredytem unijnym SGB”, jak również uzyskać fachową pomoc doradczą w zakresie możliwości ubiegania się o środki unijne.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o środki unijne mogą Państwo uzyskać pod numerem naszej infolinii: 0 801 315 703. Opłata za rozmowę to koszt jednego impulsu połączenia lokalnego TP SA.