Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest formą zabezpieczenia dodatkowego dla kredytu mieszkaniowego lub konsolidacyjnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąca różnicę między standardowo wymaganym przez SGB-Bank S.A. wkładem własnym a rzeczywiście wniesionymi środkami własnymi.

Korzyści

  • możliwość przyspieszenia wypłaty kredytu – ubezpieczenie brakującej część wkładu własnego
  • elastyczna oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb
  • wykorzystywane przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego
  • stanowi uzupełnienie ubezpieczenia pomostowego
  • atrakcyjna, konkurencyjna oferta

Produkty powiązane

  • Kredyt mieszkaniowy
  • Kredyt konsolidacyjny