• Pakiety obejmują ubezpieczenia:
  • AGRO-CASCO
  • maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ochronę prawną
 • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
 • Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia na kolejny rok
 • Szybka wypłata odszkodowań