Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

 • śmierci Ubezpieczonego
 • trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego
 • utraty pracy przez Ubezpieczonego

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Ubezpieczenie kierowane jest do Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub rolniczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych

Korzyści

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zaciągnięcia kredytu i ubezpieczenia
 • bezpieczeństwo wszędzie – ubezpieczenie nie ustaje w związku z jakimkolwiek pobytem poza granicami Polski
 • łatwe przystąpienie do ubezpieczenia

Produkty powiązane

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt inwestycyjny