Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyko zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

 • śmierci Ubezpieczonego
 • trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Ubezpieczenie kierowane jest do Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub rolniczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych

Korzyści

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zaciągnięcia kredytu i ubezpieczenia
 • bezpieczeństwo wszędzie – ubezpieczenie nie ustaje w związku z jakimkolwiek pobytem poza granicami Polski
 • łatwe przystąpienie do ubezpieczenia

Produkty powiązane

 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt mieszkaniowy
 • Pożyczka hipoteczna
 • Kredyt konsolidacyjny