Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

  • śmierci Ubezpieczonego
  • trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Ubezpieczenie kierowane jest do Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub rolniczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych

Korzyści

  • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę kredytu
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zaciągnięcia kredytu i ubezpieczenia
  • bezpieczeństwo wszędzie – ubezpieczenie nie ustaje w związku z jakimkolwiek pobytem poza granicami Polski
  • łatwe przystąpienie do ubezpieczenia

Produkty powiązane

  • kredyt gotówkowy
  • kredyt inwestycyjny