Pakiet Bezpieczna Karta obejmuje ubezpieczenie:

 • od nieuprawnionych transakcji
  ubezpieczeniem objęte są szkody doznane na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przez osobę trzecią przy użyciu karty utraconej w wyniku kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, od chwili utraty karty do momentu jej zastrzeżenia – ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

   

 • środków pieniężnych wypłaconych przy użyciu karty

  ubezpieczeniem objęte są środki pieniężne wypłacone z bankomatu przy użyciu karty, a następnie utracone na skutek kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego – ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

   

 • towaru zakupionego za pomocą karty
  ubezpieczeniem objęte są towary zakupione za pomocą karty, a następnie utracone w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów o wartości przekraczającej 200 zł w chwili zakupu – ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

Korzyści

 • kompleksowy zakres ochrony

Produkty powiązane

 • karty debetowe