Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Cechy produktu:

 • Kartą można dokonywać operacji
  • płatności bezgotówkowych:
   • w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN

Uwaga: karta jest płaska (nieembosowana), co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalu POS (urządzenie elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie transakcji)

     • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
     • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
     • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
   • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków
   • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych

Uwaga: przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty

 • Karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty
 • Operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty)
 • Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • Karta wydawana jest dla osób fizycznych

Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat

 • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • karta może być zastrzeżona przez:
  • Bank
  • Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty
 • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty