Jeśli chcesz zabezpieczyć spłatę zaciągniętego kredytu w przypadku utraty pracy lub zdrowia, ubezpieczyć dom (również w budowie) od zdarzeń losowych oraz kradzieży, zabezpieczyć się przed skutkami utraty karty płatniczej, wypłaconych środków i zakupów opłaconych kartą lub uzyskać pomoc w nagłych wypadkach (pomoc medyczna w Polsce i zagranicą) i awariach domowych i samochodowych, skorzystaj z naszej oferty ubezpieczeń.